No Title
cv: 8252 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sOracle Datawarehouse Specialist / Teamleider

per direct
opdrachten


Opleidingen: en vaardigheden
Opleidingen:
HBO Technische bedrijfskunde
Hogeschool van Utrecht
1999

MTS Wergtuigbouwkunde Besturingstechniek
MTS Scutos
1994

HAVO
Niftarlake College
1992Certificaten
Data Vault
Data Vault Institute
2010

ITIL Foundation
EXIN
2001


Trainingen
* Data Vault
* Qlikview Developer(2010)
* Data Vault Introduction (2009)
* Impossible Data Warehouse Situations (2008)
* ETL Architecture In Depth - Ralph Kimball (2007)
* Prince2 (2007)
* Enterprise Business Intelligence (2006)
* Oracle9i Warehouse Builder: Implementation (2003)
* Oracle Discoverer 9i (2003)
* BI Leergang (2002)
* IMF Course Data Warehousing (2002)
* ITIL Foundation (certificaat behaald in 2001)
* Workflow Management (2001)
* Project Management 1 (2001)
* Structured Analysis (2000)
* Structured Design (2000)
* Functiepunt Analyse (2000)
* Communicatieve Vaardigheden (2000)
* Sociale Vaardigheden (2000)
* TestFrame Analyse (1999)
* TestFrame Navigatie (1999)
* Oracle 7.3 DBA Certificeringstraject: (behaald in 1999)
* Oracle 7.3 DBA Database Administration
* Oracle 7.3 SQL/PLSQL
* Microsoft Certified Professional: Microsoft Access (1999)


Talen: Taal
Spreken
Schrijven

Nederlands
Uitstekend
Uitstekend

Duits
Redelijk
Redelijk

Engels
Goed
Goed


Kennismatrix


Focus


Databases

Datawarehousing en ETL
••••

Oracle (versie 7-11)
••••
Business Intelligence
••••

Oracle 10g
••••
BSC, BPM, Business processen
•••

SQL Server 7-2000
•••
Portals
•••

SQL Server 2005/2008
•••
Architecturen
••••

OLAP

Rol


Cognos Powerplay
Projectmanagement/-leiding
•••

Oracle OLAP Services
••
Business consultancy
•••

MS Analysis Services 2000
Informatie analyse & Ontwerp
••••

MS Analysis Services 2005
••
Development DWH en ETL
••••

Supporting Tools

Development BI
•••

Oracle Enterprise manager
•••
Tuning & Optimizing
•••

TOAD voor Oracle
••••
Beheer
••

Talen: DWH tools (ETL)


SQL
••••
Oracle Warehousebuilder
••••

PL/SQL
•••
Oracle Data Integrator
••

OMB Plus
••••
Microsoft SSIS
••••

Methoden

Informatica PowerCenter

Oracle Warehouse Method
••
BI tools (rapportage / analyse)


ITIL
•••
Business Objects XI

Prince II
•••
Cognos Inpromptu

DSDM
•••
Cognos Reportnet
•••

Ciber Project Framework
•••
Cognos Reportnet Framework Modelling
•••

Branche

Cognos 8 Reporting
•••

Zorg
•••
Cognos 8 Framework Modelling
•••

Energiesector
••••
Oracle Business Intelligence (OBIEE)
•••


Oracle Discoverer
••••

Logistiek, Handel, Industrie en Nuts
•••
Oracle application express (HTML DB)
••

Telecom/ISP
•••
Oracle Workflow
•••

Platform

Oracle BI Analytics
•••

Windows
•••
Oracle Reports


QlikView
•••


Microsoft Reporting Services


Heeft er kennis van genomen
••
Heeft er mee gewerkt/cursus
•••
Heeft ruime ervaring
••••
Expert

Enkele recente projecten zijn:
* Informatie portal voor Diagnose Behandel Combinaties voor Sint Maartenskliniek
* Enteprise Datawarehouse voor Essent Energy Management Group
* Dbc Datawarehouse Gemini Ziekenhuis

Verder heeft de kandidaat generieke oplossingen en concepten ontwikkeld voor vaak terugkerende zaken bij een datawarehouse project, zoals:
* Dynamische extractie module voor meerdere bronnen m.b.v. PL/SQL
* Data Quality Solution voor het inzichtelijk maken van datakwaliteitsissues
* Datawarehouse generator in Oracle Warehouse Builder m.b.v. OMB Plus


de kandidaat was de afgelopen 6 jaar Product Expert op het gebied van Oracle Warehouse Builder bij zijn vorige werkgever. In deze rol heeft hij de ontwikkelingen op het gebied van OWB (9.2 t/m 11.2) gevolgd en getest.

Expertisegebieden
Datawarehouse Architectuur
Development DWH en ETL
Development BI
Informatieanalyse & Ontwerp
Projectmanagement/-leiding


Tools:
Oracle 9/10/11
Oracle Warehouse Builder 9.2/10/11.1 /11.2
OMB Plus
Oracle Business Intelligence Enterprise Edition (OBIEE)
Oracle APEX


Sectoren en bedrijfs-processen
Telecom
Finance

Utilities
HRM

Zorg


Transport


Projecten
Hogeschool Rotterdam
10/2011 - heden
Datawarehouse Architect/ Ontwikkelaar
Project: In dit project is een management dashboard voor de personeelsinformatie ontwikkeld
Patrick was verantwoordelijk voor het ontwerpen van de datamodellen, de Datawarehouse Architectuur en de ontwikkeling van de laadprocessen. Daarnaast vervulde hij ook de rol van projectleider.

De volgende activiteiten zijn o.a. uitgevoerd:
* Datamodelering
* Bron analyse
* Realisatie (datamodel, ETL, )
* Datawarehouse Architectuur
* Projectleiding

SQL Server 2008 R2 Integration Services en SQL Server 2008 R2 Reporting Services zijn gebruikt als ontwikkeltools gebruikt.
Van Gansewinkel Groep
Logistiek
05/2010 - 07/2011
Datawarehouse Architect
Project: In dit project zijn wijzigingen doorgevoerd aan de architectuur van het reeds bestaande datawarehouse voor leveren van informatie over de productie statistieken. Patrick was verantwoordelijk voor de Datawarehouse Architectuur en Quality Control. Daarnaast vervulde hij een adviserende rol voor zowel de klant als de projectleider.

De volgende activiteiten zijn o.a. uitgevoerd:
* Datamodelering
* Bron analyse
* Realisatie (datamodel, ETL, APEX )
* Datawarehouse Architectuur
* Inventarisatie OTAP straat

Oracle Warehouse Builder 10gR2, Oracle Business Intelligence Enterprise Edition(OBIEE) en Oracle APEX zijn als ontwikkeltools gebruikt.


Gemini Ziekenhuis
Zorg
10/2009 - 06/2010
Datawarehouse Architect/ Ontwikkelaar
Project: In dit project zijn nieuwe wensen verwerkt in het datawarehouse voor Diagnose Behandel Combinaties voor de afdeling planning en control.. Patrick was verantwoordelijk voor de de Data warehouse Architectuur en het aansturen van het ontwikkelteam.

De volgende activiteiten zijn o.a. uitgevoerd:
* Informatie analyse
* Datamodellering
* Bron analyse
* Realisatie (datamodel, ETL )
* Teamleiding
* Datawarehouse Architectuur

Sql Server 2005 en Cognos 8 zijn als ontwikkeltools gebruikt.
Van Gansewinkel Groep
Logistiek
07/2009 - 10/2009
Datawarehouse Architect

Project: In dit project zijn wijzigingen doorgevoerd aan de architectuur van het reeds bestaande datawarehouse voor leveren van informatie over de productie statistieken.

De volgende activiteiten zijn o.a. uitgevoerd:
* Datamodellering
* Bron analyse
* Realisatie (datamodel, ETL )
* Datawarehouse Architectuur
* Inventarisatie OTAP straat

Oracle Warehouse Builder 10gR2, OMB Plus en Oracle Business Intelligence Enterprise Edition zijn als ontwikkeltools gebruikt.
Centrum Indicatiestelling Zorg
Zorg
03/2009 - 07/2009
Informatieanalist

Project: Inventarisatie management rapportage omgevingen

De volgende activiteiten zijn o.a. uitgevoerd:
* Informatie analyse
* Bron analyse

Oracle Warehouse Builder 10gR2, OMB Plus, Oracle Pl/SQL en Business Objects XI R2 zijn als ontwikkeltools gebruikt.


Centrum Indicatiestelling Zorg
Zorg
11/2008 - 03/2009
Datawarehouse Architect

Project: In dit project is een verbetertraject opgestart voor het reeds bestaande Datawarehouse, zodat deze weer zou voldoen aan de vernieuwde eisen van de organisatie. Patrick is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het vooronderzoek en het aansturen van het ontwikkelteam.

De volgende activiteiten zijn o.a. uitgevoerd:
* Informatie analyse
* Datamodelering
* Bron analyse
* Teamleiding
* Datawarehouse Architectuur
* Migratie OWB 9.2 - 10.2


Oracle Warehouse Builder 9.2 /10gR2, OMB Plus, Oracle Pl/SQL en Business Objects XI R2 zijn als ontwikkeltools gebruikt.

Gemini Ziekenhuis
Zorg
07/2008 - 10/2008
Data Warehouse Architect / Teamleider

Project: In dit project is een informatie portal ontwikkeld voor Diagnose Behandel Combinaties voor de afdeling planning en control.. Patrick was verantwoordelijk voor de de Data warehouse Architectuur en het aansturen van het ontwikkelteam.

De volgende activiteiten zijn o.a. uitgevoerd:
* Informatie analyse
* Datamodelering
* Bron analyse
* Realisatie (datamodel, ETL )
* Teamleiding
* Datawarehouse Architectuur

Sql Server 2005 en Cognos 8 zijn als ontwikkeltools gebruikt. Als extra producten van dit project zijn een generieke extractiemodule. De extractiemodule extracts data uit verschillende bronnen halen en schrijft deze weg naar een fixed length file met een header en footer, De header en footer bevatten allerlei audit informatie is vastgelegd. Verder is er een Booster ontwikkeld die op basis van interface specificaties SSIS packages kan genereren.

Sql Server 2005 en Cognos 8 zijn als ontwikkeltools gebruikt.


NUON
Utilities
09/2007 - 07/2008
Datamanager / Ontwikkelaar

Project: Nuon Informatie en Projectmanagement Business Intelligence Center(IPM BIC) is een afdeling binnen NUON die zich bezig houdt met de ondersteuning van Datakwaliteit . Voor de verschillende informatiedomeinen zoals klanten, contracten, meters zijn diverse datakwaliteitsmetingen ontwikkeld, welke maandelijks in een dashboard werden gepresenteerd. Gezamenlijk met de business eigenaren werden er actie uitgezet om de datakwalieti te verberen.
Patrick was binnen deze afdeling verantwoordelijk voor de datakwaliteit voor het domein meters
De volgende activiteiten zijn o.a. uitgevoerd:
* Informatie analyse
* Bron analyse
* Realisatie

Oracle Pl/Sql en Cognos 8 zijn als ontwikkeltools gebruikt.
Essent Energy Management Group
Utilities
05/2007 - 08/2007
DataWarehouse Architect / Lead Developer

Project: Essent Energy Management Group (EMG) is de business unit van Essent die verantwoordelijk is voor de energie handel. Het doel van het project was het ontwikkelen van een geοntegreerd datawarehouse. Patrick was in dit project verantwoordelijk voor de Data warehouse Architectuur en de aansturing van het ontwikkelteam.
De volgende activiteiten zijn o.a. uitgevoerd:
* Informatie analyse
* Datamodelering
* Bron analyse
* Realisatie (datamodel, ETL )
* Datawarehouse Architectuur

Oracle Warehouse Builder 10gR2, OMB PLus, Oracle PL/SQL en Cognos 8 zijn als ontwikkeltools gebruikt.
Centrum Indicatiestelling Zorg
Zorg
02/2007 - 04/2007
ETL Specialist

Project: Voor de indicatiestelling huishoudelijke verzorging heeft het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) een dienst ontwikkeld voor de verschillende gemeenten. Deze dienst, beslisbomen, bestaat uit een automatische vragenlijst waarmee de medewerker kan bepalen of een hulp aanvrager in aanmerking komt voor de gevraagde huishoudelijke zorg. Als aanvulling op deze dienst levert het CIZ ook management rapportages over deze dienst. Voor deze rapportages is een datawarehouse ontwikkeld waarmee CIZ de management rapportages kan leveren aan hun klanten. Patrick was verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de datamodellen en de bijbehorende laadprocessen.
De volgende activiteiten zijn o.a. uitgevoerd:
* Informatie analyse
* Datamodelering
* Bron analyse
* Realisatie (datamodel, ETL )

Voor het datawarehouse zijn de volgende tools gebruikt Oracle Warehouse Builder, OMB Plus en Business Objects.


Sint Maartenskliniek
Zorg
07/2006 - 02/2007
Datawarehouse Architect /Teamleider

Project: In dit project is een informatie portal ontwikkeld voor Diagnose Behandel Combinaties voor de finaciele afdeling. Patrick was verantwoordelijk voor de de Data warehouse Architectuur en het aansturen van het ontwikkelteam. De informatie was uit 10 verschillende bronsystemen afkomstig en moest worden geοntegreerd in het datawarehouse.
De volgende activiteiten zijn o.a. uitgevoerd:
* Informatie analyse
* Datamodelering
* Bron analyse
* Realisatie (datamodel, ETL )
* Teamleiding
* Datawarehouse Architectuur

Oracle Warehouse Builder 10gR2, OMB PLus, Oracle PL/SQL en Cognos 8 zijn als ontwikkeltools gebruikt.
Extra ontwikkelde producten:
* Genereriek extractiemodule van data uit bronsystemen naar text files
* Datawarehouse generator o.b.v. OMB Plus

Eneco Energie
Utilities
08/2005 - 07/2006
ETL Specialist/ Data Architect

Project: De opdracht voor het project was het ontwikkelen van rapportages voor de DTE Scorecard. De DTE Scorcecard is een door de Directie Toezicht Energie (DTE) ontwikkelde scorecard waarmee de consument de kwaliteit van de dienstverlening van de energie leverancier en netbeheerder kan beoordelen.
De volgende activiteiten zijn o.a. uitgevoerd:
* Informatie analyse
* Datamodelering
* Bron analyse
* Realisatie (datamodel, ETL )
* Datawarehouse Architectuur
* Migratie OWB 9.2 - 10.1

Patrick is binnen het projectteam verantwoordelijk geweest voor het analyseren van de bronsystemen en het ontwerpen en realiseren van de datamodellen en data transformaties. Voor de ontwikkeling is gebruik gemaakt van Oracle Warehouse Builder , OMB PLus, en Oracle PL/SQL.


EnergieclearingHouse
Utilities
02/2003 - 07/2005
Datawarehouse Consultant

Project: Patrick heeft in deze periode diverse projecten uitgevoerd die betrekking hadden op de ontwikkeling van managementrapportages. De managementrapportages bevatten informatie over de processen met betrekking tot de energie liberalisering. Voor het leveren van de managementrapportages heeft Patrick een off-line datawarehouse opgezet en dit gedurende de periode verder uitgebreid met nieuwe rapportages. Voor de ontwikkeling van het datawarehouse is gebruik gemaakt van de volgende tools: Oracle Warehouse Builder, Oracle Discoverer, Oracle database. Tevens heeft Patrick de requirements en architectuur van het toekomstige on-line datawarehouse opgesteld. De volgende activiteiten zijn o.a. uitgevoerd:
* Informatie analyse
* Bron analyse
* Realisatie (datamodel, rapportage, ETL )
* Realisatie technische infrastructuur.
* Beheer infrastructuur

Deelprojecten:
* ECH R1: Leverancierswitch, Meetdata, Stamgegevens
* ECH Online R1 : Requirements study
* ECH R2: Verhuizing, Stamgegevens
* ECH Online R1 : Scoping study 1e increment
* B'con R1: Leverancierswitch
* ECH R2.1 : Incrementeel laden
* B'con R2 : Verhuizing
* B'con R3 : Einde Levering
* ECH R3: Dienstverleningsrapportage


EnergieclearingHouse
Utilities
05/2002 - 02/2003
Functioneel beheerder / Systeem Ontwikkelaar

Project: Het EnergieclearingHouse (ECH) werd op 6 juli 2001 opgericht als de onpartijdige distributeur van informatie tussen partijen in de Nederlandse energiemarkt, die door de voortschrijdende liberalisering te maken kreeg met energieconsumenten die van leverancier konden switchen. Binnen de afdeling Functioneel beheer heeft Patrick diverse rollen / activiteiten uitgevoerd, zoals:
* Incident management
* Ontwikkeling call registratie systeem
* Opstellen service support processen
* Opstellen Change Requests
* Ontwikkeling Batch File Generator


KPN Telecom
Telecom
01/2000 - 12/2001
Informatieanalist / Functioneel Beheerder

Project: Patrick heeft tijdens deze periode een bijdrage geleverd aan meerdere projecten die voornamelijk betrekking hadden op de introductie van ADSL/breedbanddiensten en vrijgave van het aansluitnet aan andere Operators.
Deze bijdrage bestond uit de volgende activiteiten:
* Vertalen van de eisen en wensen van Opdrachtgevers naar (wijzigingen in) functionaliteiten van de applicatie;
* Voor Opdrachtgevers bepalen van de impact op het systeem als gevolg van:
* De ontwikkeling van nieuwe producten of diensten van KPN Telecom;
* Eisen en wensen vanuit de operationele organisatie ten aanzien van het gebruik van de applicatie en de mate waarin deze een proces ondersteunt;
* Bewaken van de eisen en wensen van Opdrachtgevers tijdens de realisatie van releases;
* Aan projecten en andere afdelingen binnen KPN Telecom leveren van kennis en visie ten aanzien van het Aansluitnet en het gebruik daarvan, met in het bijzonder kennis van de applicatie
* Ondersteunen van de volgende teams: FO/ BOUW/ TEST/ Opleidingen/ implementatie
* Algemene helpdeskfunctie;
* Ondersteuning operationeel beheer van LNO;
* Review van de door functioneel ontwerpers opgeleverde documentatie ;
* Registratie en voortgangsbewaking van de diverse projecten binnen het functioneel beheer en functioneel ontwerp team.

Deelprojecten:
* MDF Access/ ADSL/ Line Sharing
* Justitieel Aftappen en Monitoren
* Uitfaseren kostentelling
* Uitstellen Uitporteren
* Diverse Verbetervoorstellen van gebruikers