No Title
cv: 7281 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sDBA, Ontwikkelaar, ETL, Architect

1-1-20101
DBA / ETL / DWH klus

Opleidingen: en cursussen


* Biologie en Natuurwetenschappelijke Milieukunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (twee keer doctoraal diploma behaald)

* Basisopleiding, CeVa Wageningen.
Onderdelen van deze opleiding waren
- Basis AMBI (diploma behaald)
- Assesment trainingen
- Diverse Oracle Tools

* Diverse producttrainingen, oa
- Informatica Powercenter 7 voor Administrators
- Informatica Powercenter 8 voor Administrators
- DataWarehousing voor DBA's, Oracle, De Meern.
- Datawarehousbuilder voor DBA's, Oracle, De Meern.
- Oracle Certified Professional, Oracle 7.3
- Oracle Certified Professional, Oracle 8
- Oracle Certified Professional, Oracle 8i
- Oracle Certified Professional, Oracle 9i
- Oracle Certified Professional, Oracle 10g
- Oracle Certified Professional, Oracle 11g
- Cursus 'Het Unix Operating System', AT Computing Nijmegen.
- Cursus 'Korn shell deel 1', AT Computing Nijmegen
- Cursus 'Korn shell deel 2', AT Computing Nijmegen
- Cursus 'Optimaliseren van SQL-Statements', Oracle de Meern.
- CBT training Oracle7/8 Database Administration
- AOB, Algemene Opleiding Bankwezen

* Redwood trainingen:
- CommerciŽle Bewustwording voor Consultants I
- CommerciŽle Bewustwording voor Consultants II
- Doelbewust omgaan met klanten
- Redwood4 Masterclass
- Gesprekstechnieken & Onderhandelen.
- Presenteren voor commerciŽle doeleinden.
- Projectmanagement.

Producten en ervaringen


* Oracle Database servers

Versies: 6, 7, 8, 8i, 9i, 10g, 11g

Certified Professional Oracle 7.3
Certified Professional Oracle 8
Certified Professional Oracle 8i
Certified Professional Oracle 9i
Certified Professional Oracle 10g
Certified Professional Oracle 11g

* Overige database servers
Sybase 12.5
Teradata V2R5
SQL Server 2005

* Oracle producten

Met enige regelmaat is gebruik gemaakt van onderstaande Oracle producten.

Oracle Universal Installer
Oracle SQL / Servermanager
Oracle SQL*NET en NET8
Oracle Enterprise Manager
Automatic database diagnostic monitor
Oracle Import / Export / datapump
Oracle SQL*Loader
Oracle RMAN / dataguard
ASM / OMF
Flashback query / database
Oracle Forms (version 3, 4 en 4,5)
Oracle Menu
Oracle Reports
Oracle discoverer
Oracle Designer / 2000
Oracle Diagnostics Pack
Oracle Performance Pack
Oracle Stats Pack


* Database management tools

Met enige regelmaat gebruik gemaakt van onderstaande producten.

Oracle Enteprise Manager
Embarcadero DB Artisan
Quest software, like Toad and Spotlight
FOT / Fameus
BMC Patrol
Redwood Outrun
Aquadatastudio


* Linux / Unix administration

Ervaring: opgedaan als Oracle DBA

Distributies
Unix AIX, Solaris, HP/UX, Sun, linux Redhat (v6-9), fedora core 10 en linux Suse

Vaardigheden:
o Managing filesystems, RAID Striping, mirroring, mounting, raw devices, performance tuning, sizing, backup, xfs journal filesystem, vsftpd, httpd, apache, cups, ea
o Kernelconfiguratie voor Oracle, kernel rebuild
o Bootloader, lilo/grub configuratie, Partition Magic, bootable iso files.
o Configuratie Xwindows/X11, network, drivers, startup / shutdown, inetd
o Shell scripting / linemode commands
o User administratie
o Apache web server
o Linux administration Rehat (6-9) fedora core 1-10


* Programmeren

o Sqlplus, zeer ruime ervaring, zowel query als datamanipulatie en datadefinitie, ontwikkelen ETL stromen/programmatuur.
o PL/SQL zeer ruime ervaring in bouw van stored procedures, packages, triggers, plsql in shell-scripts, conversies.
o shell scripting zeer ruime ervaring in het opzetten van applicatiestructuren, user environments, backup scripts, database management scripts, versiebeheer scripts, otap toepassingen, monitoring scripts, powercenter serverstructuur en meer.
o Perl goede ervaring in het opzetten van scripts en rapportages
o HTML goede ervaring in het opzetten van rapportages
o Powercenter goede ervaring met het ontwikkelen van ETL programmatuur.


* Interfaces

Onderstaande interfaces zijn regelmatig gebruikt

o IBM Db2connect (unix - db2)
o Sybase Open Sybase connect (unix/windows - Sybase)
o Xcom (unix - mainframe / ca7 / db2)
o Oracle Procedural Gateway (db2 - Oracle)
o TotalNet (Windows - Unix)
o ODBC (Windows - Oracle)
o Databridge (DMSII - Oracle/DB2)


* Job scheduling / Batch processing

Uitstekende kennis van job scheduling, opgedaan als Redwood consultant en als productie DBA.

o Job Control System (JCS)
o Redwood Outrun
o Oracle standard packages, Oracle scheduler
o Shell scripts in combinatie met Xcom en CA7
o Decentrale scheduling BEC
o Bouw eventdriven scheduler voor scheduling datawarehouseprocessen SNS Reaal


* Datawarehousing

Uitstekende kennis van data warehousing, opgedaan in verschillende DWH projecten.

o Informatica Powermart, Powercenter (versie 6,7 en 8.6) Zowel als beheerder als ontwikkelaar ervaring met inrichting, migraties en ontwikkelen ETL programmatuur
o Power Analyzer


* Desktop applicaties en Windows servers

Goede praktische ervaring, door dagelijks gebruik.

o Dos, Windows 3.11, 95/98, XP, NT, Vista, Server2003
o MS Office, MS Acces, Excel, Word, OpenOffice
o MS Projects
o X-Win
Projecten


In dit overzicht zijn de werkzaamheden opgenomen die m.n. in het kader van diverse implementatietrajecten zijn verricht.


Periode:
mei 2008 t/m heden
Opdrachtgever, branche

SNS Reaal, Ontwikkeling Datawarehouse, 's Hertogenbosch / Global Risk Management Utrecht
Project

Datawarehousing

Functie: Datawarehouse Ontwikkelaar
Technische omgeving

IBM Aix, Oracle 9/11, Powercenter, Teradata, Sybase, databridge, Morpheus SQL platform
Werkzaamheden

* Ontwikkelen Powercener programmatuur
* Functionele analyze klantvragen
* Ontwikkelen ETL / SQL programmatuur
* Systeemtesten ETL programmatuur
* Shell scripting
* Perl scripting


Periode:
juni 2004 t/m mei 2008
Opdrachtgever, branche

SNS Bank, TADS, 's Hertogenbosch
Project

Datawarehousing

Functie: Datawarehouse DBA
Technische omgeving

IBM Aix, Oracle 9/10, Powercenter, Teradata, Sybase, databridge
Werkzaamheden

* Inrichten beheer Datawarehouseomgeving
* Inrichten Databridge interface
* Bouw scheduler
* Inrichten beheer Powercenteromgevingen
* Servermigraties
* Upgrades powercenteromgevingen
* PAT testen Powercentersoftware
* Databasebeheer Oracle, Sybase en Teradata
* Shell scripting / PL/SQL programming.
* Opstellen procedures voor beheer
* Begeleiding, opleiden collega's.


Periode:
Maart 2004 t/m juni 2004
Opdrachtgever, branche

Telegraaf, uitgeverij
Project

Diverse projecten, dagelijks beheer

Functie: Senior DBA
Technische omgeving

Sun Solaris cluster, IBM Aix, Redhat linux, Oracle 9
Werkzaamheden

* Monitoring, onderhoud database omgevingen
* Siebel Implementatie
* Teambuilding, coŲrdinatie


Periode:
Januari 2004 t/m februari 2004
Opdrachtgever, branche

Rabo Bank, FinanciŽle dienstverlening.
Project

Conversie traject DBA ondersteuning

Functie: Senior DBA
Technische omgeving

IBM AIX / Oracle 9
Werkzaamheden

* DBA werkzaamheden
* Conversie en opschoningswerkzaamheden


Periode:
December 2001 t/m december 2003
Opdrachtgever, branche

Fortis Bank, FinanciŽle dienstverlening.
Project

Diverse projecten

Functie: Senior DBA, CoŲrdinator
Technische omgeving


Werkzaamheden

* Datawarehouse DBA.
* Leiding geven aan groep projectmedewerkers
* Projectcoordinatie


Periode:
Oktober 2000 t/m november 2001
Opdrachtgever, branche

Fortis Bank, FinanciŽle dienstverlening
Project

Diverse implementaties van nieuwe softwareproducten, waaronder een datawarehouse- en callcenter applicatie. Ontvlechting softwareproducten van bedrijfsonderdeel.
Functie: Projectleider
Technische omgeving

Unix, Windows NT, Oracle RDBMS v7, v8
Werkzaamheden

* Projectleiding
* Overleg, Adviseren en coŲrdineren
* Planningen opzetten en voortgang bewaken
* Direct leiding geven


Periode:
Juni 2000 t/m Oktober 2000
Opdrachtgever, branche

Fortis bank, FinanciŽle dienstverlening
Project

DBA
Functie: DBA
Technische omgeving

Unix, Oracle RDBMS v7, v8
Werkzaamheden

* Algemene DBA werkzaamheden
* Overleg, Adviseren en coŲrdineren
* Performance onderzoek
* Standaards en richtlijnen opstellen
* Unix omgeving inrichten
* Backup en recovery
* Pilot oracle 8
* Beheersmatige werkzaamheden

Periode:
April 2000 t/m Juni 2000
Opdrachtgever, branche

Modus Media, Hilversum, Automatisering in Mediasector
Project

Conversietraject
Functie: DBA
Technische omgeving

Windows NT, Oracle RDBMS v8
Werkzaamheden

* Opstellen conversiespecificaties
* Overleg, Adviseren en coŲrdineren
* Opzet conversieprogrammatuur in PL/SQL
* Uitvoeren conversie


Periode:
Januari 1999 t/m Maart 2000
Opdrachtgever, branche

Robeco, FinanciŽle dienstverlening
Project

DBA
Functie: DBA
Technische omgeving

Unix, Oracle RDBMS v7
Werkzaamheden

* Algemene DBA werkzaamheden
* Overleg, Adviseren en coŲrdineren
* Performance onderzoek
* Standaards en richtlijnen opstellen
* Datawarehouse inrichting
* Probleem oplossende werkzaamheden
* Beheersmatige werkzaamheden


Periode:
November 1998 t/m maart 1999
Opdrachtgever (branche)

Automatisering,
O.a. Remu, EMH en enkele bedrijven in Duitsland.
Project

Redwood/JCS implementaties
Functie: Redwood4 consultant
Technische omgeving

Unix, Oracle RDBMS v7
Werkzaamheden

* Diverse Redwood4 consultancy opdrachten
* Adviseren en coŲrdineren
* Inrichten diverse Redwood4 omgevingen
* Presentaties Redwood4/JCS producten
* Support medewerker Redwood support

Periode:
Mei 1997 t/m oktober 1998.
Opdrachtgever, branche

Gemeentebelasting Amsterdam, Lokale Overheid, diverse gemeenten en waterschappen in Nederland.
Project

Gemeenteheffingen
Functie: Consultant
Technische omgeving

Windows NT, Unix, Oracle RDBMS v7
Werkzaamheden

* Bouwen van een datawarehouse tool.
* Adviseren en ondersteunen bij het beheer en gebruik van een Oracle database.
* Uitvoeren van gebruikersaanvragen m.b.t. het wijzigen van data in databases.
* Uitvoeren van DBA werkzaamheden.
* Opzetten en verzorgen van cursussen
* Leveren van gebruikersondersteuning
* Inventariseren van problemen bij opdrachtgevers.
* Adviseren bij het oplossen van software problemen.
* DefiniŽren van maatwerkopdrachten.
* CoŲrdineren van de uitvoer van maatwerkopdrachten.
* Onderhouden van contacten tussen opdrachtgevers en werkgever
* CoŲrdineren en adviseren bij de ontwikkeling van reports voor gemeenteheffingen.
* Opzetten van richtlijnen en standaards voor het ontwikkelen van reports.
* Contacten leggen en onderhouden met externe diensten, zoal printserviceburo en Gemeentelijke diensten.

Periode:
Oktober 1995 t/m April 1997
Opdrachtgever, branche

K+V van Alphen, Automatisering
Project

Gemeenteheffingen
Functie: Systeemontwikkelaar
Technische omgeving

Unix, Oracle RDBMS v7, SQL*Forms 3.0, KV Report
Werkzaamheden

* Realiseren van een applicatie voor de administratieve verwerking van gemeenteheffingen in het kader van de Wet WOZ.


Curriculum vitae: Michel Koopmans 2