No Title
cv: 5676 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sDWH/BI, Facturatie, DB tuning, architect
Delft
1 december 08
DWH/BI, Facturatie, DB tuning, architect

1970 - 1982: een soort Lyceum, afgesloten met Diploma
Leger
1982 - 1985: afgesloten als Luitenant
Universitair
1985 - 1990: Theoretische wiskunde aan Universiteit Rostock, afgesloten als drs.
Promotie
1990 - 1995: Informatica, Specialisme gedistribueerde databases, Universiteit Rostock / TU Delft, afgesloten als dr. ir.
Nationaliteit: Nederlands

Talen: Nederlands vloeiend, Engels vloeiend, Duits vloeiend, Russisch redelijk

Samenvatting
Ik heb sleutelrollen vervuld bij het plannen, ontwerpen, ontwikkelen en implementeren van DWH/BI en financi�le oplossingen in grote complexe en/of dynamische omgevingen, onder andere door de volgende werkzaamheden uit te voeren: project en teamleiding, architecturen bepalen, dimensionale modellering, logisch and technisch data model design, database tuning/optimalisering, ontwerp and ontwikkeling van ETL en OLTP processen, tool selecties en implementatie strategie�n.
Ik heb meer dan 20 jaar ervaring met databases, en heb me gespecialiseerd in data warehousing / business intelligence en in facturatie systemen. In deze gebieden heb ik naast technische vaardigheden ook mijn analytische, creatieve, pedagogische en pragmatische eigenschappen bewezen door ontwerprollen en leidende functies in succesvol uitgevoerde projecten te vervullen. Door de combinatie van mijn technische achtergrond met mijn communicatieve vaardigheden richting de klant heb ik mijn toegevoegde waarde in uitdagende projecten bewezen.
Bijzonderheden
* als eigen ondernemer een aantal projecten (waaronder 2 internationaal) op basis van Fixed Price / Fixed Date aangeboden en gerealiseerd
* eigen aanpakken ontwikkeld voor DWH/BI en facturatie oplossingen
* status van Guru in het SQL Server forum op DB Forums
* op conferenties op 4 continenten presentaties verzorgd
* ontwikkelaar van de BI Garant Suite
Branchen
Banken, Verzekeringen, (semi) Overheid, Olie, Telecom, Retail, IT
Platvormen
UNIX, Windows, MVS/CICS (IBM Mainframe), Guardian (Tandem)
RDBMS
Informix, SQL Server 2000/2005, Teradata, Sybase, Oracle, DB2, Ingress, MS Access, Progress, dBase, BTrieve, MySQL
Applicatie Types
OLTP, ITIL, CRM, Billing, DWHing, OLAP
Tools
MS Office (alles), BusinessObjects, DTS / SSIS, PowerCenter, OWB, SAS, Cognos, Crystal Reports, Power Designer, ERWin, DataStage, Analysis services
Rollen
Project/Teamleider, architect, analist, FOer, TOer, DBA, ontwikkelaar

2008-2008
PGGM: Zeist
Meewerkend voorman
SQL Server, SSIS
CRM pakket naar een nieuw pakket geconverteerd.
2007-2008
ING Credit Risk Management: Amsterdam
DWH (Performance) Architect
Sybase IQ, ASE
De aanwezige DWH architectuur met name op performance ge-reviewed. Rekening houdend met de specifieke eigenschappen van Sybase IQ lukte het om zowel quick wins als ook een compleet andere, veel effici�ntere architectuur neer te leggen.
2007-2007
Centraal Administratie Kantoor: Den Haag
Test Co�rdinator
Oracle, OWB
Tijdens oplevering van DWH het test proces gestroomlijnd.
2007-2007
T-Mobile: Den Haag
Onderhoud DWH
PowerCenter 7, UNIX Shell scripts, Oracle 9, EQM
Kleine aanpassingen op het DWH uitgevoerd en een logging omgeving opgezet met een koppeling naar een ontsluiting van het PowerCenter repository en het EQM (BusinessObjects) repository.
2007-2007
ABN AMRO: Amersfoort
Hypotheken Data Warehouse
DB2, SAS
MVS, TSO
IBM mainframe
Calamiteit met het aanwezige DWH opgelost
2004-2007
DataRoads: Zevenhuizen
Software leverancier
SQL Server, GIS
VB6, SOAP
Tracing & Tracking oplossing icm een voertuig datawarehouse ontworpen en gebouwd
2007-2007
Ciso Sneltransport: Breda / Nijmegen
Software leverancier
MySQL
VB6, Billing
Planning & facturatie pakket geleverd om koeriersdiensten op meerdere plekken simultaan en concurrent te plannen en te factureren.
2006-2007
Haagse Hogeschool: Den Haag / Rijswijk
Meewerkend voorman
SQL Server 2005
Integration Services
2 studentenadministraties bij de Haagse Hogeschool en bij de aangesloten TH Rijswijk op basis van Fixed Date / Fixed Price geconverteerd naar een nieuw systeem OSIRIS.
2005-2007
SNS Reaal: Utrecht
Projectleider DWH project Orion + andere rollen
SAS
Oracle
Teradata
Sybase
Cognos Impromptu
Informatica PowerCenter
* Project Orion opgezet en geleid.
* Bij de oplevering van Basel II rapportage meegeholpen.
* Een centraal kennismanagement systeem opgezet op basis van de BI Garant suite
* Impromptu catalogi onderhouden
* PowerCenter workflows ontworpen & gebouwd
2005-2005
Univ�: Alkmaar
DWH Teamleider
SQL Server
Analysis Services
Meegeholpen om het lopende DWH project op te leveren, en vervolgens een eigen DWH project geleid.
2005-2005
KVL: Reeuwijk
Solution Architect & Trainer
Ascential Software
Ervaring en kennis opgedaan met DataStage (inclusief certificaat), en trainingen voorbereid.
2004-2005
CapGemini: Utrecht
Senior BI Consultant
SAS
Oracle
Progress
BusinessObjects
Business Intelligence
Bij verscheidene projecten uitvoerend bezig als meerwerkend voorman (teamleider & FOer), als DWH architect en als Business Analist, waaronder het COA en Proximus (Belgi�).
Maar ook bezig geweest met het opzetten van CapGemini's visie op Business Intelligence.
2004-2004
GemNet: Den Haag
Migratie van CRM en facturatie van MS Access naar SQL Server
MS Access
SQL Server
DB Explorer
Weer op basis van Fixed Price / Fixed Date uitgevoerde migratie van hun CRM en facturatie systeem van MS Access naar SQL Server binnen 6 weken. Hiervoor was het bestaan van het ETL subsysteem van de DB Explorer essentieel.
2003-heden
BI Garant: Delft
Ontwikkeling van de BI Garant Suite
Visual Basic 6
DCOM
ActiveX
MDAC & ADO
Zachman
Op basis van de technologie van de DB Explorer is de BI Garant Suite ontwikkeld met functionaliteit tot het beheer van informatiestromen in het algemeen en DWH processen in het bijzonder op 4 metadata abstractieniveaus:
* operationeel
* technisch
* functioneel
* business
2003-2004
Wehkamp: Zwolle
DWH Architect
DWH concepten
Oracle 9i
Analysis Services (SQL Server)
SAS
ACTA / OWB
Als DWH architect verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van het corporate DWH voor Wehkamp. Hierover viel ook een selectie traject voor een ETL tool en het opzetten van een metadata gedreven IS.
Vanuit mijn functie ben ik goed op de hoogte van recente ontwikkelingen bij SAS en Oracle; ik heb dan ook SP211: Oracle 9i Technologie voor Data Warehousing en SAS Base Programming 1&2 gehaald.
2002-2003
DataBalk BV: Veenendaal
Projectleider
Functionele specificaties
SQL Server
Software Lifecycle
Off-Shore
Als projectleider verantwoordelijk voor het ontwikkelen van software voor de woningcorporatiemarkt.
Naast het specifieke projectwerk heb ik me ook bezig gehouden om de procedures voor het onderhoud van software verder te formaliseren. Dit is bijzonder belangrijk omdat een groot deel van de software ontwikkeling in Roemeni� plaats vindt.
2002-2002
GemNet: Den Haag
Ontwikkeling van IT infrastructuur
IT ontwerp
Tool selectie
Als externe consultant heb ik voor GemNet een visie op een verdere professionalisering ontwikkeld, functionele modules gedefinieerd en tool selectie trajecten opgestart.
1998-2003
Keper: Den Haag
Ontwikkeling van de DB Explorer
Visual Basic 6
DCOM
ActiveX
MDAC & ADO
Diverse database systemen
De DB Explorer is een applicatie generator, waarmee meerdere databases tegelijk ontsloten kunnen worden en ge�ntegreerd in een comfortabel GUI ook voor eindgebruikers toegankelijk worden gemaakt. De DB Explorer is reeds in een reeks van hieronder genoemde projecten ingezet.
2002-2002
SFS (nu Het Afbouwhuis): Rijswijk
Tuning van bestaande ETL processen
Oracle
VMS
CDM
ETL, ODS
Een probleemanalyse gemaakt en de ETL processen gestabiliseerd en versneld. Bovendien werd een groeiscenario van toekomstige ontwikkeling neergelegd, want tot nu toe wordt alleen een ODS gevuld.
2002-2002
Keper: Den Haag
Ontwikkeling van het ConversionTool
Visual Basic 6
ActiveX
MS Access
DTS (SQL Server)
Voor promotiedoeleinden is het ETL (= extract, transform, load) subsysteem van de DB Explorer zelfstandig gemaakt en op diverse internationale download sites geplaatst, o.a. op Download.Com. De conversie van een MS Access database naar SQL Server is specifiek uitgewerkt.
2001-2001
BEN: Den Haag
Evaluatie van bestaande DWH gemaakt
Oracle
DWH modelling
Omdat gewenste informatie niet uit het nieuwe DWH kon worden gehaald, werd ik betrokken voor een evaluatie. Ik heb toen diverse problemen ge�dentificeerd, en aanbevolen, het vullen van het DWH te staken. Dit werd ook gedaan, maar ook het hele project werd stopgezet.
2000-2000
Motorola / Ministery van Verkeer Amsterdam / Chicago
Financieel Subsysteem voor Tripperpas Project
Database ontwerp
SQL Server
COM
Visual Basic 6
Crystal Reports
Uitgaande van een lijst van eisen, werd door een door me aangestuurd team een systeem ontworpen, gebouwd, getest en gedocumenteerd om de financi�le stromen te beheren. Hieronder valt ook een interface naar Interpay, dagelijkse communicatie met het uitbestedende Motorola in Chicago en werkbezoeken. Een succesvol fixed date / fixed price project.
2000-2000
Sybase: Maarsen
Reconciliation Data Warehouse
DWH ontwerp
Sybase
Door Sybase werd ik ingehuurd om een data warehouse voor interne doeleinden structuur te geven.
1999-2000
GemNet: Den Haag
Ontwikkeling van een CRM pakket
DB ontwerp
MS Access
VBA
Visual Basic 6
Workflow & Document Management
Met als basis de DB Explorer is er voor GemNet een CRM pakket ontwikkeld met 2 extra modules: Maatwerk schermen & facturatie subsysteem. De uitdaging was om een systeem te cre�ren waarmee men makkelijk nieuwe diensten kan introduceren, met alle consequenties voor het gebruikersinterface en de facturatie processen. In het kader van dit project werd een mailing subsysteem aan de DB Explorer toegevoegd.
1999-1999
Getronics: Amsterdam / Antwerpen
Card Management and Transaction Processing System for Q8 BeNeLux
DB ontwerp
Informix
SP SQL
UNIX
Shell scripts
Als onderaannemer heb ik voor Q8 BeNeLux een kaart beheer en transactie verwerkingssysteem voor de Q8 Liberty Card ontworpen, ge�mplementeerd, getest en gedocumenteerd. Terwijl het GUI door de DB Explorer wordt verzorgd, is de transactie verwerking geheel gebouwd met Informix stored procedures. Veel ervaring opgedaan met dbaccess, onstat, onperf en UNIX programmering (shell en awk scripts). Project op fixed date / fixed price basis succesvol uitgevoerd.
1999-1999
Getronics: Amsterdam
Internal Billing System
DB ontwerp
Informix, UNIX
Exact Interface
Een systeem gebouwd voor interne facturatie doeleinden.
1998-1998
ABN AMRO: Amsterdam
Hypotheken Data Warehouse met BusinessObjects UI
DWH ontwerp
DB2, SAS
MVS, TSO
IBM mainframe
Informatie analyse uitgevoerd, DWH data model ontworpen, database aangemaakt en getuned, processen voor het vullen van het DWH ontworpen en in SAS ge�mplementeerd. De DB Explorer als beheer tool ge�ntroduceerd.
1998-1998
Keper: Den Haag
TimePlan: automatische generatie van roosterplanningen
Visual basic 6
Numerieke wiskunde
Een systeem ontworpen en als prototype gebouwd om automatisch dienstroosters te kunnen genereren.
1996-1998
Getronics Transaction Systems: Amsterdam
Diverse functies: IT architect, DBA, Hoofd applicatie ontwikkeling, DB Consultant
Informix (7.31 op Irix (UNIX))
NS-SQL (op Tandem)
ITIL
In mijn eerste functie heb ik als IT architect een probleemanalyse uitgevoerd, en de plan voor een nieuwe IT infrastructuur neergelegd. Vervolgens heb ik als DBA meerdere Informix server opgetuigd (onmonitor), getuned (verdeling over schijfcontrolers, physical en logical log, temp dbspace), gedocumenteerd en beheer procedures ge�ntroduceerd, waaronder DB structuur wijzigingen en backup procedures (via ontape & dbexport). Parallel hieraan ging ik leiding geven aan een club programmeurs, die diverse applicaties merendeels op Informix gingen ontwikkelen. Nadat ik dit 2 jaar gedaan had, heb ik mijn functies overgedragen en ben als DB consultant bij allerlei projecten betrokken geweest waaronder de Zorgpas.
1995-1996
IBM: Uithoorn
Teamleider voor een Distributed Query Processor for the IBM Global Network
DB ontwerp
DB2
PL/1
MVS/CICS
Als expert voor gedistribueerde database systemen werd ik aangetrokken om als teamleider een query processor te maken, waaraan queries gesteld mochten worden, die gegevens uit databases rondom de aardbol nodig hadden. Dus moet zo'n query eerst worden gedecomposeerd, de subqueries moeten worden asynchroon uitgevoerd en hun resultaten moeten weer samengevoegd worden.
1992-1995
TU Delft: Delft
AIO en Docent: Distributed Database Systems

Op diverse internationale congressen als speaker uitgenodigd: Singapore (1992), Williamsburg (MA, USA) (1993), Cura�ao (1994), Kaapstad (1995)
Proefschrift: Approaching the Problem of Access Control in Distributed, Heterogeneous and Autonomous Information Systems op tijd afgesloten en verdedigd.
Diepe database kennis opgedaan
1985-1992
Universiteit Rostock: Rostock
Student / Assistent
Sybase, Ingres
Pascal
C(++)
dBase, FoxPro
Pedagogische vaardigheden
Wiskunde
Informatica met specialisatie in databases
Diverse database applicaties ontworpen en gebouwd, bv een onderdelenadministratie voor de Oost-Duitse spoorwegen (1986), een studenten administratie (1987), een reserveringssysteem voor een stoomtrein (1988), een printerdriver voor een matrixprinter om o.a. een eigen font te defini�ren en in Wordstar te gebruiken
Als docent opgetreden voor andere studenten, maar ook voor een omscholingsorganisatie
Als Sybase en Ingres DBA de database servers van de universiteit onderhouden