No Title
cv: 3248 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sSQL Server DBA
Groningen
01-jul-2011
Opdracht

1991-1995 : HEAO Bedrijfskundige Informatica.
Hanzehogeschool te Groningen. (Diploma)
1987-1991 : MEAO Bedrijfsadministratief/ Commercieel.
Friesland College te Leeuwarden. (Diploma)
1983-1987 : MAVO
De Sennaer te Kollum. (Diploma)
Cursussen:

Microsoft : Managing and Maintaining a Windows 2003 environment (10 d.).
: Implementing and Supporting Migration to Microsoft Windows XP (5 d.).
: Visual Basic 6 Developer.

Java : Network Programming in Java.
: Object Oriented Programming in Java.

Databases : Oracle DBA.
: Oracle, SQL.
: Oracle, performance& tuning.

Overige : Applicatiebeheerscursussen.
: Netwerkarchitectuur.
: ITIL.

ITIL Beheer.
Projectleiding.
Beheer en ontwikkelmehodieken.
Oracle en SQL Server databases.
Opzetten van projecten.
Contacten onderhouden met leveranciers.

Database Administrator / Projectleider automatisering in een groot ziekenhuis.
- Technisch projectleider conversietraject Chipsoft.
- Trekker van de technische implementatie van het DBC-registratieproces binnen het ziekenhuis.
- Database expert tbv. het Elektronisch Patienten Dossier.
- Beheerder van externe gegevenstabellen. (Vektis, CBV, CTG, DBC-zorg).
- Communicatie met externe leveranciers.


Applicatiebeheerder voor KLM Airmiles.
- Ondersteunen van gebruikers van de diverse software.
- Het mede opzetten en inrichten van de afdeling applicatiebeheer ten behoeve van het callcenter.
- Analyseren van problemen in complexe technische systemen.
- SQL Server DBA voor de airmiles databases.
- Overleggen met ontwikkelaars.
- Implementatieprojecten organiseren voor standaardpaketten.


Applicatiebeheerder voor Basiq Air.
- Gebruikers ondersteuning.
- SQL Server DBA voor de BasiqAir databases.
- Storingen oplossen.
- Overleggen met ontwikkelaars.


Applicatiebeheerder Postbank/AEGON.
- Meedenken en ontwikkelen aan nieuwe software, draaiend op een SQL Server database.
- Technische problemen oplossen.
- Technische verantwoordelijkheid van het pilotproject voor Postbank.


Applicatiebeheerder voor Felix.
- Ondersteunen van telemarketing tbv. het customer-contact-center voor Felix te Zwijndrecht.
- Selekties uitvoeren/uitdenken ten behoeve van akties.
- Opzetten van IT gerelateerde onderdelen binnen projecten.Curriculum Vitae(vervolg)


Systeemontwikkelaar voor Regio-i.
- Dit bedrijf is een samenwerkingsverband tussen De Telegraaf en enkele regionale dagbladen, waaronder de Noordelijke Dagblad Combinatie. - Afstemming tussen ontwikkelaars en de gebruikers (internet-redacties) mbt. de eisen en wensen vh. systeem.
- Bewaken voortgang en overleggen met redacties.
- Applicatiebeheerder van het uiteindelijke systeem.
- Oracle DBA van het uiteindelijke systeem.


1995-2000
Computer Management Group (CMG).
- Consultant bij CMG.